Wiadomości

Zapraszamy na transmisję online grup roboczych Forum Akcyzowego


Ministerstwo Finansów uruchomi transmisję online z prac grup roboczych Forum Akcyzowego. Pierwsza transmisja na kanale Youtube już dziś w godz. 9-11. 

 Forum powołano w celu zachowania transparentności dialogu przedstawicielami rynku i administracji. Powołano je w duchu współpracy, której efektem będzie wypracowanie najlepszych rozwiązań, reprezentujących interesy polskiego rynku wyrobów nowatorskich, e-papierosów, oraz wyrobów tytoniowych. Rekomendacje Forum Akcyzowego będą stanowiły ważny głos doradczy dla Ministerstwa Finansów i będą uzupełnieniem konsultacji społecznych.

- Nadrzędną wartością Forum Akcyzowego są jego uczestnicy, którzy są traktowani w jednakowy, sprawiedliwy, równoprawny i obiektywny sposób, a ich głos jest dla nas równie wartościowy. Również proces wyboru członków grup roboczych był w pełni transparentny i niezależny od jakiejkolwiek arbitralnej decyzji. To forum powołano dla lepszej współpracy przedstawicieli rynku. Rola administracji sprowadza się do wysłuchania głosu branży, przeanalizowania rekomendacji i pomocy w organizacji spotkań. Takie było od początku nasze założenie. W takim duchu będziemy wspierali prace wszystkich branż, którym poświęcone będą także kolejne odsłony Forum Akcyzowego – mówi Minister Finansów Tadeusz Kościński.

Podczas pierwszego posiedzenia poświęconego rynkowi wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich, które odbyło się 29 czerwca br., powołano 4 grupy robocze. Zakres tematyczny prac poszczególnych grup obejmuje:

  • Wyroby tradycyjne
  • Papierosy elektroniczne
  • Wyroby nowatorskie oraz produkty innowacyjne
  • Susz tytoniowy

Zgodnie z ogłoszonym z wyprzedzeniem regulaminem FORUM, o składzie grup decydowała kolejność zgłoszeń. Dzięki temu każdy uczestnik Forum Akcyzowego pierwszej edycji i każdej następnej, ma taką samą możliwość zgłoszenia chęci udziału w dyskusji prowadzonej w grupach roboczych, niezależnie od pozycji rynkowej czy wielkości prowadzonej działalności.

- Biorąc pod uwagę postulaty uczestników, którzy chcieliby śledzić przebieg prac Forum, zaproponowaliśmy, aby prace grup roboczych były transmitowane na żywo na kanale YouTube Ministerstwa Finansów. Takie rozwiązanie umożliwi wszystkim zainteresowanym podmiotom obserwowanie dialogu, który będzie również kontynuowany w trakcie kolejnego posiedzenia Forum Akcyzowego. Szczegółowe informacje na temat terminów transmisji będą publikowane na naszej stronie internetowej.- wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Spotkania grup roboczych nie są jedynym miejscem, gdzie uczestnicy Forum Akcyzowego będą mogli przedstawić swoje postulaty. Kluczową rolę odgrywają posiedzenia Forum, w trakcie, których odbywa się szeroka dyskusja na temat wstępnych propozycji grup roboczych.

- Głos uczestników ma ogromny wpływ na ostateczne brzmienie rekomendacji Forum Akcyzowego, dlatego zachęcamy do udziału w kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się w IV kwartale 2021 r. Drugie spotkanie Forum będzie okazją do merytorycznej dyskusji na temat propozycji grupy roboczych. Wierzę, że wypracowane przez Forum wnioski i rekomendacje będą wspólnym głosem przedstawicieli rynku w zakresie kierunków prowadzonej polityki podatkowej – dodaje Maria Rutka, dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów.

 

Przebieg spotkań grup roboczych można obserwować na żywo na kanale YouTube MF (https://www.youtube.com/user/ministerstwofinansow).

Terminy spotkań grup roboczych są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie Forum Akcyzowego w zakładce Ogłoszenia i informacje bieżące (https://www.podatki.gov.pl/akcyza/forum-akcyzowe/ogloszenia-i-informacje-biezace-forum-akcyzowe/).

Pierwsza transmisja spotkania grupy roboczej nr 1 ds. papierosów tradycyjnych odbędzie się 14.07.2021 w godz. 9-11.

Źródło: MF

Wróć