Prawo

Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprasza na szkolenie dla IOD


„Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych” to temat kolejnego organizowanego przez UODO szkolenia  inspektorów ochrony danych.

14 stycznia 2019 r. odbędzie się kolejne organizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych szkolenie dla inspektorów ochrony danych (IOD). Będzie ono poświęcone obowiązkowi zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, do czego administratorów zobowiązuje art. 33 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Rejestracja na szkolenie rozpocznie się 3 stycznia 2019 r. o godzinie 12.00.

Kiedy trzeba zgłosić naruszenie? Jaka jest przy tym procedura? Jakie błędy są najczęściej przy tym popełniane? Nad tymi m.in. kwestiami związanymi z naruszeniami będziemy wspólnie z Państwem dyskutować podczas tego szkolenia. WEięcej na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło: UODO

Wróć