Prawo

Senat bez poprawek do specustawy ws. inwestycji w sektorze naftowym

26 lutego 2019 r., na 74. posiedzeniu Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt Ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (druk sejmowy 3198).

Ustawa ma na celu ułatwienie przygotowania i realizacji strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski przedsięwzięć, takich jak budowa i modernizacja rurociągów naftowych i paliwowych. W załączniku do ustawy wśród strategicznych inwestycji wskazano budowę rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock, rurociągów produktów naftowych Boronów-Trzebinia oraz Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra-Wielowieś, a także budowę rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy albo ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania.

Źródło: Senat RP, fot. arch

Wróć