Prawo

Przypomnienie: termin przeprogramowania kas fiskalnych minął 31 lipca


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących użytkowników wszystkich rodzajów kas fiskalnych obowiązuje nowa matryca stawek VAT.

Termin przeprogramowania i dostosowania używanych stawek VAT i zwolnień do nowych oznaczeń literowych upływa 31 lipca 2019 r. (dla podatników używających kasy na dzień wejścia w życie powyższego rozporządzenia Ministra Finansów, tj. 1 maja 2019 r.).

Przed wejściem w życie rozporządzenia istniała dowolność w przypisywaniu oznaczeń literowych od „B” do „G” do obniżonych stawek podatku lub zwolnień od VAT. Jedynie litera „A” była przypisana do stawki podstawowej podatku. Nowe rozporządzenie wprowadziło zdefiniowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej o której mowa w art. 119 ust. 1 oraz art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Termin przeprogramowania i dostosowania używanych stawek VAT i zwolnień do nowych oznaczeń literowych upływa 31 lipca 2019 r.

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP

Wróć