Strefa przedsiębiorcy

Oświadczenie MF ws. zarzutów Ekopol Górnosląski Holding ws. aplikacji geolokalizacyjnej SENT GEO


"W związku z bezpodstawnymi zarzutami Spółki Ekopol Górnosląski Holding, Ministerstwo Finansów informuje, że aplikacja geolokalizacyjna SENT GEO została stworzona na zlecenie MF od podstaw przez Instytut Łączności, który opracował cały system w oparciu o autorskie rozwiązania. Aplikacja mobilna służąca do przekazywania danych geolokalizacyjnych z urządzeń mobilnych, np. smartfonów stanowi jedynie niewielką część zbudowanego systemu umożliwiającego kontrolę przewozu towarów.

W pracach nad aplikacją nie wykorzystano żadnych technologii, opisów protokołów, ani innych rozwiązań inżynieryjnych użytych w oferowanej przez Spółkę Ekopol Górnośląski Holding aplikacji służącej do lokalizacji pojazdów, gdyż nigdy nie zostały one przedstawione ani udostępnione Ministerstwu Finansów.

Elementy interfejsu takie jak np.: wskaźniki naładowania baterii, dostępności systemu GPS, funkcjonalność odczytywania i przesyłania danych geolokalizacyjnych, itp. są powszechnie stosowane praktycznie we wszystkich urządzeniach mobilnych oferowanych na rynku i w ramach prowadzonego dialogu technicznego oraz rozpoznania rynku były częścią wszystkich rozwiązań służących do zarządzania flotą samochodową.

Z posiadanych przez MF informacji wynika, że producent aplikacji SENT GEO, czyli Instytut Łączności rozważa obecnie podjęcie stosownych kroków prawnych wobec Spółki Ekopol.

Oświadczenie Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego (link otwiera nowe okno w innym serwisie)  "

Źródło: MF

Wróć