Prawo

Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Od 1 października 2018 r. zmienił się proces sporządzania i podpisywania Sprawozdań Finansowych. Ustawodawca odstąpił od wersji papierowej sprawozdań obowiązująca formą jest wyłącznie E-sprawozdanie.

Każdy członek zarządu musi podpisać elektronicznie sprawozdanie finansowe za 2018 r. do 31 marca 2019. Sankcją za niedopełnienie tego obowiązku jest kara administracyjna.

E-sprawozdanie jest to sprawozdanie finansowe sporządzone i podpisane w formie elektronicznej w strukturze logicznej JPK_SF - bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, zmiany w kapitale własnym, nota dotycząca podatku dochodowego.

Możliwe są dwa sposoby złożenia podpisu elektronicznego. Pierwszy sposób to uzyskanie profilu zaufanego na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta i potwierdzenie, np. w: urzędzie skarbowym, oddziale ZUS czy urzędzie gminy – lub w prosty i szybki sposób poprzez prywatny rachunek bankowy; profil zaufany jest bezpłatny. Drugi sposób to uzyskanie podpisu kwalifikowanego za pośrednictwem firm świadczących taką usługę.

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat

Wróć