Wiadomości

Niższa akcyza na prąd i paliwa, niższy VAT na gaz ziemny oraz energię elektryczną i cieplną.


• 17 grudnia 2021 r. prezydent podpisał ustawę obniżającą akcyzę na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw.
• Od stycznia do marca 2022 r. będzie obowiązywał niższy VAT na gaz ziemny oraz energię elektryczną i cieplną.
• To element ogłoszonej przez premiera Mateusza Morawieckiego Tarczy Antyinflacyjnej.
Zmiany wprowadza ustawa o podatku akcyzowym i podatku od sprzedaży detalicznej. To reakcja na rosnące ceny paliw i energii elektrycznej.
Ustawa przewiduje:
• obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe,
• zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,
• wyłączenie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej.
Dzięki temu rząd łagodzi podwyżki cen prądu i umożliwia obniżenie cen paliw sprzedawanych na stacjach benzynowych.
Energia dla domu bez akcyzy
Obecnie obowiązująca stawka wynosi 5 zł/1 MWh. Zwolnienie z podatku obowiązywać będzie od
1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.
Niższa akcyza na prąd i paliwa
Przepisy prawa unijnego nie pozwalają na wyzerowanie danin obciążających energię i paliwa. Umożliwiają jedynie ich zmniejszenie do unijnego minimum. Z opcji tej korzysta Polska.
Zmiana zakłada obniżenie stawek akcyzy na wyroby energetyczne do wysokości minimum akcyzowego (wliczając opłatę paliwową i opłatę emisyjną) w taki sposób, że wysokość opłaty emisyjnej i opłaty paliwowej pozostaną w 2021 r. i 2022 r. na dotychczasowym poziomie.
Do unijnego minimum obniżamy:
• stawki akcyzy na olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG (od 20 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.)
• akcyzę na energię elektryczną dla pozostałych odbiorców (od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.)
Sprzedaż paliw bez podatku detalicznego
Na ceny paliw wpływa również podatek od sprzedaży detalicznej. Dlatego Polska zrezygnuje z poboru tego podatku od sprzedaży paliw silnikowych na trzy miesiące (od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.)
Wsparcie dla podatników
Rosnące ceny to problem, z którym borykają się wszystkie państwa. Pakiet ochroni budżety gospodarstw domowych i firm. Łączny koszt dla budżetu to 1,5 mld zł, w tym:
• obniżka akcyzy na paliwa silnikowe i energię elektryczną 1,3 mld zł,
• zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych 0,1 mld zł,
• wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z podatku detalicznego 0,146 mld zł.
Niższy VAT
Wdrażane przez MF rozwiązania zakładają również obniżkę stawek VAT w okresie od stycznia do marca 2022 r. VAT na:
• gaz ziemny (z 23 proc. na 8 proc.) – dla budżetu to koszt ok. 0,7 mld zł, na zmianach skorzysta ponad 9 mln gospodarstw domowych,
• energię elektryczną (z 23 proc. do 5 proc.) – dla budżetu to koszt ok. 1,15 mld zł,
• energię cieplną (z 23 proc. na 8 proc.) – na zmianach skorzysta ok. 6,5 mln gospodarstw domowych, dla budżetu to koszt ok. 0,5 mld zł.
Zmiany te zostały wprowadzone w drodze rozporządzenia opublikowanego 20 grudnia 2021 r. poz. 2350.
Wnioskujemy też w Komisji Europejskiej o możliwość tymczasowego stosowania zerowego VAT na żywność, gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną oraz obniżonego VAT (z 23 proc. na 8 proc.) na paliwo.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wróć