Prawo

Ministerstwo Energii przygotowało sprawozdanie dot. bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za rok 2017


Ministerstwo Energii przygotowało Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za rok 2017. Zgodnie z dokumentem, w minionym roku wszyscy odbiorcy korzystali z niezakłóconych dostaw gazu ziemnego. Bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych do Polski nie było zagrożone, a polski system gazu ziemnego działał bez zakłóceń.

Dostawy do odbiorców końcowych przez cały 2017 rok były realizowane bez żadnych zakłóceń, nie było również potrzeby uruchamiania środków nadzwyczajnych np. zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. W tym czasie zapotrzebowanie odbiorców na paliwa gazowe przekroczyło dotychczasowe prognozy i zbliżyło się do najwyższego dotąd odnotowanego historycznie w 2012 r. szczytowego zużycia.

Poziom bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do odbiorców w 2017 r. znacząco wzrósł dzięki zwiększeniu o prawie 30% zgromadzonych zapasów obowiązkowych. Mogą one zostać uruchomione w sytuacji nadzwyczajnie dużego zużycia, bądź zakłóceń w dostawach tego paliwa.

Co równie ważne, działania w zakresie dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw paliw gazowych, podjęte lub kontynuowane w 2017 r.,  zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polski w kolejnych latach. Zakontraktowanie nowych dostaw skroplonego gazu ziemnego z Kataru i USA oraz realizacja projektu Baltic Pipe wraz z rozbudową krajowego systemu przesyłowego i dystrybucyjnego zwiększą na rynku polskim podaż gazu ziemnego z alternatywnych kierunków.

Istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich UE pozostaje polityczny projekt, jakim jest planowana budowa gazociągu Nord Stream 2. Dlatego celowe jest kontynuowanie wysiłków na rzecz przeciwdziałania tej inwestycji.

Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych to kompleksowa analiza krajowego sektora gazowego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dokument przygotowywany jest cykliczne - co roku - przez Ministra Energii.


Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za rok 2017

Wróć