Wiadomości

Minister Tchórzewski: intensyfikujemy nasze działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego krajom naszego regionu


Decyzja KE w sprawie Gazociągu Opal spowoduje, że będziemy musieli zintensyfikować działania w zakresie realizacji Korytarza Norweskiego. Naszym celem jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego krajom naszego regionu  – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, 22 października 2016 r.

Minister Tchórzewski zwrócił uwagę, że Europa Środkowo-Wschodnia musi dokonać wyboru modelu zaopatrzenia rynku gazu ziemnego. – Obserwujemy ścieranie się dwóch idei dotyczących przyszłej metody zapewnienia funkcjonowania tego rynku, które ze sobą konkurują. Jedna bazuje na projekcie NS II i prowadzi do pogłębienia istniejącego od lat modelu opartego na uzależnieniu się od jednego dostawcy i mniejszego bezpieczeństwa. Druga z kolei opiera się na Bramie Północnej i terminalu LNG, zapewniająca dostęp do nowych źródeł dostaw oraz nowych dostawców, zwiększająca bezpieczeństwo poprzez realną dywersyfikację oraz umożliwienie tworzenia konkurencyjnego rynku gazu w regionie – dodał.

Zauważył również, że krajowe bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego nierozerwalnie związane jest z dostawami gazu w Europie Środkowo-Wschodniej. – Rząd wspólnie z kluczowymi spółkami sektora gazowego PGNiG i Gaz-Systemem podejmuje działania inwestycyjne i regulacyjne, których celem jest zapewnienie Polsce i krajom regionu realna dywersyfikację dostaw – podkreślił. 

Wróć