Prawo

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.


Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej realizuje prace związane z opracowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu tego dokumentu: od 9 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, w zakładce Programy i Projekty: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/strategia-rozwoju-transportu-do-2020

Polska Izba Paliw Płynnych zachęca Państwa do zapoznania się z projektem i zgłaszania ewentualnych uwag do dokumentu (do 14 grudnia 2018 r.!) Uwagi do projektu można składać za pośrednictwem:

- ankiety on-line umieszczonej pod linkiem: http://konsultacje.atmoterm.pl/prognozasrt/

- e-mailem: konsultacjeSRT@mi.gov.pl

- w miejscu udostępnienia dokumentów, tj. Główna Biblioteka Komunikacyjna, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie

- pocztą tradycyjną: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 Warszawa 00-928,

- ustnie: do protokołu w godzinach od 9.00-15.00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury  (Główna Biblioteka Komunikacyjna ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie).

Źródło MI, fot. arch

Wróć