Prawo

E-zwolnienia lekarskie

Od 1 grudnia 2018 r. nie mogą być już wystawiane zaświadczenia lekarskie w formie papierowej, na formularzu ZUS ZLA.

Począwszy 1 grudnia 2018 r. upoważnieni do wystawiania zwolnień lekarskich mogą, dla celów świadczeniowych, potwierdzać czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym zaświadczeniem lekarskim wystawionym:

a) w formie elektronicznej, czyli tzw. e-zwolnieniem;

albo

b) w trybie alternatywnym, tj. na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego – jedynie w sytuacji, gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie elektronicznej nie jest możliwe.

Podstawą do wypłaty świadczenia może być także wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, wydawany na żądanie ubezpieczonego oraz w przypadku, gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek.

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat

Wróć