Wiadomości

Rafał Gawin nowym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki


Z dniem 24 lipca 2019 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Rafała Gawina na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na pięcioletnią kadencję.

Nominację w imieniu Premiera wręczył Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, dziękując jednocześnie poprzednikowi za współpracę. Powołanie na stanowisko Prezesa URE poprzedziła długa procedura konkursowa.

Rafał Gawin jest szóstym Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Pracuje w URE od kilkunastu lat. Ostatnio zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Źródło: URE

Wróć