Prezentacje i wywiady

Prezentacje i wywiady

„Paliwa syntetyczne mogą być alternatywą dla biopaliw ciekłych” - z Leszkiem Banaszakiem Zastępcą Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii rozmawia Paweł Bernaciak


Wróć