Prawo

Zmniejszyć emisję par paliw


Już dziś zachęcamy do lektury lutowego numeru "Paliw Płynnych". W artykule "Zmniejszyć emisję par paliw" autorstwa Dariusza Bakalarskiego z Departamentu Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego została dogłębnie omówiona problematyka związana z VRS.

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym sprawiła, że urządzenia do odzysku par paliw (zwane także mianem VRS) na stacjach paliw zostały objęte dozorem technicznym sprawowanym przez jednostki dozoru technicznego według ustalonej właściwości, tzn. odpowiednio: Urząd Dozoru Technicznego, Wojskowy Dozór Techniczny lub Transportowy Dozór Techniczny. Znowelizowana ustawa o dozorze technicznym, poza wskazaniem jednostek dozoru technicznego, jako właściwych do wykonywania badań powyższych systemów VRS, nakłada także szereg obowiązków na właściciela, eksploatującego stacje paliw. Do obowiązków tych należy zaliczyć np.: konieczność posiadania stosownego dokumentu potwierdzającego spełnienie przez urządzenie wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa. 

Więcej w lutowym numerze "Paliw Płynnych".

Wróć

Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku system/logs/error.log (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj Contao FAQ lub odwiedź stronę wsparciaContao.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.