Prawo

Zmniejszyć emisję par paliw


Już dziś zachęcamy do lektury lutowego numeru "Paliw Płynnych". W artykule "Zmniejszyć emisję par paliw" autorstwa Dariusza Bakalarskiego z Departamentu Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego została dogłębnie omówiona problematyka związana z VRS.

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym sprawiła, że urządzenia do odzysku par paliw (zwane także mianem VRS) na stacjach paliw zostały objęte dozorem technicznym sprawowanym przez jednostki dozoru technicznego według ustalonej właściwości, tzn. odpowiednio: Urząd Dozoru Technicznego, Wojskowy Dozór Techniczny lub Transportowy Dozór Techniczny. Znowelizowana ustawa o dozorze technicznym, poza wskazaniem jednostek dozoru technicznego, jako właściwych do wykonywania badań powyższych systemów VRS, nakłada także szereg obowiązków na właściciela, eksploatującego stacje paliw. Do obowiązków tych należy zaliczyć np.: konieczność posiadania stosownego dokumentu potwierdzającego spełnienie przez urządzenie wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa. 

Więcej w lutowym numerze "Paliw Płynnych".

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='1952') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('1952')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}