Wiadomości

Daniel Obajtek prezesem PKN ORLEN


Na posiedzeniu 5 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN odwołała Wojciecha Jasińskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu, a pełnienie tej funkcji powierzyła Danielowi Obajtkowi, wcześniej prezesowie Grupy ENERGA.

Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała Wiceprezesa Zarządu Mirosława Kochalskiego oraz Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów Marię Sosnowską. RDo funkcji Członka Zarządu oddelegowanoJózefa Węgreckiego, powołanego wcześniej w skład Rady Nadzorczej z mandatu Ministra Energii działającego w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa.
 
Daniel Obajtek (ur. 2 stycznia 1976 w Myślenicach), od lutego 2017 r. sprawował funkcję prezesa Energi SA, kierując spółką w zakresie finansów, zarządzania ładem korporacyjnym, audytu i kontroli, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, polityki personalnej, polityki prawnej, polityki wizerunkowej i dialogu społecznego. 
2017 r. pod jego kierownictwem Energa SA zakończyła z kapitalizacją na poziomie 5,3 miliarda złotych, notując najwyższy wśród krajowych spółek energetycznych – sięgający 38 procent – wzrost kursu akcji notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Wśród jego sukcesów Biuro Prasowe PKN Orlen podkreśla podjęcie wyzwania w zakresie rozwiązania istotnego dla całego polskiego  sektora energetycznego  problemu tzw. umów długoterminowych w zakresie zielonych certyfikatów. Problem ten liczony w miliardach złotych ma istotne znaczenie dla całego sektora. Energa SA, pod kierownictwem Daniela Obajtka, położyła znaczny nacisk na realizację zadań wpisujących się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Przed objęciem stanowiska prezesa Energi Daniel Obajtek sprawował funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zarządzał 11 tys. pracowników i odpowiadał za budżet w wysokości 27 mld zł. Realizując postawione zadania, usprawnił procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych. Zoptymalizował koszty funkcjonowania ARiMR i zreformował ją pod względem organizacyjnym.
Od 2016 roku sprawował również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej LOTOS – Biopaliwa Sp. z o.o. oraz członka Rady Nadzorczej DALMOR S.A.
Od 2006 roku pracując w samorządzie skutecznie zrealizował szereg inicjatyw rozwojowych i z powodzeniem przeprowadził wiele inicjatyw infrastrukturalnych. Laureat wielu nagród, m.in. I miejsca w plebiscycie EURO GMINA, II miejsca w plebiscycie na Najlepszego Wójta Małopolski, zdobył również tytuł Osobowości Ziemi Myślenickiej oraz tytuł Lidera Opieki Społecznej. W 2016 roku uzyskał I miejsce w plebiscycie Gazety Bankowej Liderzy Polskiej Gospodarności w kategorii Debiutant 2016 roku. Był współautorem publikacji "Repolonizacja Polski" oraz "Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich Podkarpacia".
Źródło: PKN Orlen, fot. Energa

Wróć