Działania Izby

ZŁOTY OKTAN - najwyższa nagroda Polskiej Izby Paliw Płynnych


W trakcie Forum Dyskusyjnego „Rynek Paliw Płynnych 2018. Wybrane zagadnienia” zostały wręczone statuetki ZŁOTY OKTAN Polskiej Izby Paliw Płynnych, honorujące Laureatów wyróżniających się działalnością, twórczością,  przyczyniających się  do rozwoju rynku paliw płynnych.

Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach otrzymali:

KATEGORIA przedstawiciel administracji rządowej - osoba, która w minionym roku przyczynił się do wprowadzenia w życie zmian korzystnych dla funkcjonowania i rozwoju branży paliwowej:

  • Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii,

za działania Ministerstwa Energii oraz wieloletnią i konsekwentną pracę Pana Ministra nad wykreowaniem i realizacją trwałych elementów bezpieczeństwa energetycznego Polski, wprowadzania w życie korzystnych zmian dla rozwoju branży paliwowej oraz ograniczania szarej strefy w obrocie paliwami.

  • Marian Banaś - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

za działania Ministerstwa Finansów i nieoceniony wkład Pana Ministra w wyrównanie szans konkurencyjnych prywatnych przedsiębiorców oraz podjęcie zdecydowanych działań przyczyniających się do ograniczenia tzw. „szarej strefy” na polskim rynku paliwowym;

KATEGORIA przedsiębiorca – przedstawiciel firmy, który w sposób szczególny angażuje się w pracę społeczną na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w branży paliwowej:

  • Jerzy Bobrowicz – Ehrle Sp. z o.o.

za działania spółki Ehrle oraz zaangażowanie Pana Prezesa w krzewienie wiedzy technicznej i wkład w rozwój branży ekologicznych myjni samochodowych.

 

KATEGORIA firma – firma, które działalność wnosi korzystne zmiany na rynku paliwowym, a tym samym w całej polskiej gospodarce:

  • ANWIM SA – sieć stacji MOYA

za działania spółki ANWIM i zaangażowanie w pracę na rzecz poprawy warunków funkcjonowania i konkurencyjności przedsiębiorstw w branży paliwowej, dbałość o rozwój sieci prywatnych stacji paliw i rynku hurtowego;

  • Corrimex Sp.j.

za działania spółki Corrimex w upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i najnowszych technologii w branży paliwowej;

  • PKN Orlen SA

za działania i zaangażowanie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA na rzecz korzystnych zmian na rynku paliwowym dla wszystkich uczestników rynku paliwowego, a tym samym całej polskiej gospodarki, ograniczenia szarej strefy oraz upowszechniania znaczenia społecznej roli biznesu na rynku paliwowym i energetycznym.

Wróć

Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku system/logs/error.log (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj Contao FAQ lub odwiedź stronę wsparciaContao.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.