Strefa przedsiębiorcy

UNIMOT chce wypłacić rekordową dywidendę

Zarząd UNIMOT S.A. zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości   13,9 mln zł, czyli 1,7 zł na akcję. Jest to kwota o 42% wyższa niż rok temu.

WIĘCEJ czytaj w majowym  wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Z pełną ofertą UNIMOT  SA i sieci AVIA zapoznasz się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

WIĘCEJ czytaj w majowym  wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Zarząd UNIMOT S.A. chciałby, aby akcjonariusze mieli większy udział w zysku Spółki, osiągniętym w 2017 r. Zgodnie z uchwałą podjętą 13 kwietnia 2018 r., Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 13,9 mln zł, co stanowi ok. 55% wypracowanego jednostkowego zysku netto w 2017 r. Oznacza to, że akcjonariusze Spółki mogą otrzymać 1,7 zł za akcję. Pozostałą część zysku, w kwocie 11,3 mln zł, Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

- Po analizie bieżącej i oczekiwanej sytuacji operacyjno-finansowej, z uwzględnieniem potencjalnych planów rozwojowych, chcielibyśmy podzielić się z naszymi akcjonariuszami ok. 55% zysku wypracowanego w 2017 r. – twierdzi Maciej Szozda, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Inwestorzy obdarzyli nas dużym zaufaniem w roku 2017, gdy Spółka przenosiła swoje notowania na główny parkiet i pozyskiwała kapitał w ramach emisji nowych akcji. Doceniając to zaufanie, chcemy przeznaczyć większą niż w ubiegłych latach część zysku właśnie dla nich i taka jest nasza rekomendacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UNIMOT ma za sobą rok pełen wyzwań, ale w naszej ocenie zarekomendowany poziom dywidendy jest bezpieczny dla Grupy i jej bieżącej działalności.

Przypomnijmy, że UNIMOT wypłaca dywidendę od 2012 r. Począwszy od 2014 r. (podział zysku netto za 2013 r.) wysokość dywidendy systematycznie wzrastała (od 0,1 zł do 1,2 zł za akcję w ubiegłym roku).

Jednocześnie Zarząd UNIMOT S.A. postanowił zmienić stosowaną politykę dywidendową. Zgodnie z nowymi założeniami, w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% z tego zysku. Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała m.in. od aktualnej sytuacji operacyjno-finansowej Spółki.

Zarząd UNIMOT S.A. proponuje, aby dniem dywidendy był 5 czerwca 2018 r., a dniem jej wypłaty – 19 czerwca 2018 r.

Źródło: UNIMOT S.A

WIĘCEJ czytaj w majowym  wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Z pełną ofertą UNIMOT  SA i sieci AVIA zapoznasz się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

WIĘCEJ czytaj w majowym  wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Wróć