Wiadomości

Tomasz Robaczyński - Podsekretarzem Stanu MF


Będzie odpowiadał za pion budżetowy - wynika ze struktury organizacyjnej resortu. Wcześniej stanowisko to piastowała obecna minister finansów Teresa Czerwińska.

Jako wiceministrowi podlegać będzie Departament Budżetu Państwa, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, Departament Finansowania Sfery Gospodarczej, Departament Finansowania Sfery Budżetowej oraz Departament Instytucji Płatniczej. 

Urodził się 1 grudnia 1974 r. w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (UW, Katedra Prawa Finansowego, 1998 r.). Uzyskał również absolutorium w Instytucie Historii Sztuki UW (1998 r.) oraz odbył kurs w Szkole Prawa Angielskiego i Europejskiego (UW/University of Cambridge, 1996-1998). Od 1999 r. związany z Ministerstwem Finansów. Do 2004 r. pracował w Biurze ds. Dyscypliny Finansów Publicznych, następnie w Departamencie Instytucji Płatniczej, którym kierował od 2007 r. Autor lub współautor publikacji z zakresu dyscypliny finansów publicznych. Zna bardzo dobrze język angielski. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Źródło: MF

Wróć