Prawo

Samoobsługa LPG - rozporządzenie techniczne ws. pistoletów


W zakresie konstrukcji pistoletu do tankowania LPG rozporządzenie określające warunki techniczne dla stacji paliw wskazuje jedynie na to, iż konstrukcja dyszy wlewowej (pistoletu) uniemożliwiać ma:

a)  otwarcie zaworu w dyszy wlewowej (pistolecie) w przypadku nieprawidłowego zablokowania i uszczelnienia jej na połączeniu z zespołem napełniania pojazdów samochodowych;

b)  wypływ gazu płynnego do powietrza atmosferycznego podczas odłączania dyszy wlewowej (pistoletu) od pojazdów samochodowych, w ilości przekraczającej 1 cm3.

W konsekwencji jeżeli zachowane zostaną powyższe wytyczne, tankowanie może odbywać się samodzielnie - także w przypadku przejściówek. Weryfikacja, czy urządzenie spełnia wymagania, obciąża właściciela stacji jako przedsiębiorstwo. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby realnie firma mogła to weryfikować. Ryzyko związane z dopuszczeniem możliwości samodzielnego tankowania przy zastosowaniu przejściówki może być spore. Przed wyborem takiej opcji warto porozmawiać z dostawcą rozwiązań LPG w tym zakresie. Kwestią rozstrzygającą jest bowiem to, czy warunki techniczne przy zastosowaniu przejściówki są nadal spełnione.

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

Jeżeli leżą ci na sercu aktualne problemy branży, przyjdź na XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016 w dniach 11-13 maja 2016r. EXPO XXI Warszawa 

Organizator: 

 (opr.zp)

Wróć

Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku system/logs/error.log (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj Contao FAQ lub odwiedź stronę wsparciaContao.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.