Wiadomości

Raport GIPA nt. obecnej sytuacji warsztatów i sklepów samochodowych

Sporządzono raport poświecony sytuacji w warsztatach i sklepach z branży samochodowej. Według danych tego raportu badana grupa obiektów handlowych i usługowych odczuwa negatywne skutki kryzysu ekonomicznego, ale branża zdążyła już wypracować mechanizmy skutecznej obrony.

Z otrzymanej informacji wynika, iż w sierpniu i wrześniu 2009 przeprowadzono badanie na próbie 705 właścicieli warsztatów i sklepów motoryzacyjnych lub osób na stanowiskach kierowniczych (korzystano z wywiadów wykonanych bezpośrednio w miejscu pracy). Okazało się, iż blisko ¼ warsztatów odnotowała spadek aktywności w pierwszej połowie 2009 roku w zakresie bieżących przeglądów i napraw, co zaowocowało koniecznością minimalnej redukcji zatrudnienia personelu (miedzy 10-15 proc.) i wzrostem stawki za roboczogodzinę (stawka wykazuje stałą tendencję wzrostową na przestrzeni ostatnich kilku lat - obecnie wynosi śr. 155 zł brutto dla warsztatów autoryzowanych i 58 zł brutto dla warsztatów niezależnych).
Do swoich największych problemów warsztaty zaliczają trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu (ponad 40 proc.), a także – głównie w przypadku warsztatów niezależnych – brak odpowiedniego wyposażenia (41,2 proc.) – informuje raport. Natomiast sami właściciele serwisów najbardziej obawiają się niewypłacalności klientów (83 proc. wśród trzech pierwszych wskazań), spadku ilości napraw (63 proc.), załamania sprzedaży nowych aut (57 proc.), a także rosnącej liczby warsztatów i wojny cenowej pomiędzy nimi. Mocna jest także obawa przed tym, co mogą przynieść najbliższe miesiące i lata. Zebrane dane wskazują efekt rozwarstwienia, czyli umocnienie się i tak już mocnych graczy na rynku, przy jednoczesnym osłabieniu słabszych, mniejszych biznesów.
Raport zaznacza metody radzenia sobie z trudną sytuacją: warsztaty negocjują większe upusty z dostawcami (43 proc.) i lepsze warunki płatności (33 proc.), często też decydują się na poprawę jakości świadczonych usług (wybierają szkolenia w zakresie mechaniki oraz elektryki i elektroniki, niestety dot. to tylko warsztatów autoryzowanych). Przy okazji badań udało się ustalić czynniki decydujące o zakupie konkretnego oleju. Wśród najważniejszych kryteriów warsztaty autoryzowane wymieniły zalecenie producenta samochodu (92 proc.), warsztaty niezależne – jakość oleju (92 proc.), zaś sklepy motoryzacyjne – znaną markę (79 proc.) i jakość (78 proc.). Stwierdzono, iz klienci warsztatów i sklepów z większa uwagą podchodzą do kwestii finansowych, wybierając tańsze sklepy i negocjując ceny w serwisach, zwlekają też z przeprowadzeniem napraw i ograniczają się tylko do niezbędnych działań związanych z utrzymaniem samochodu – podaje raoprt.  
W lipcowej edycji badań GIPA (badanie wśród kierowców oraz wśród warsztatów i sklepów motoryzacyjnych) wykazano, że marka Castrol rośnie w siłę i jest największą marką olejową w warsztatach autoryzowanych (28 proc. rynku) z największą dynamiką wzrostu wśród wszystkich marek (+5 proc. w ciągu ostatniego roku). Jest to bardzo dochodowy kanał sprzedaży rynkowej: ponad połowa warsztatów autoryzowanych deklaruje obroty przekraczające 1 mln zł rocznie, z czego w 2009 roku ponad 40 proc. odnotowało wzrost obrotów. W warsztatach niezależnych Castrol (27 proc.) zajmuje II miejsce, po marce Mobil (30 proc.), i pierwsze miejsce w sklepach motoryzacyjnych (w ostatnim roku nastąpił wzrost o +3 proc.). Warsztaty samochodowe to jeden z głównych kanałów sprzedaży dla marki Castrol, dlatego firma Castrol wkłada wiele pracy w jak najlepsza ofertę i obsługę tego kanału – czytamy informacji dot. przeprowadzonych analiz GIPA.
 

Opracowano na podstawie informacji agencyjnej przygotowanej dla Castrol Lubricants

Wróć