Wiadomości

Problem wysokości prowizji przy płatnościach kartą

11 września 2009 r. Polska Izba Paliw Płynnych wystosowała pismo do posłów Parlamentu Europejskiego w sprawie wysokości prowizji pobieranych przez banki przy dokonywaniu  przez konsumenta płatności za pomocą kart kredytowych i płatniczych.

W piśmie zaznaczono, iż z informacji zebranych przez PIPP wynika, że w Polsce pobierane są bardzo wysokie prowizje od obsługi płatności kartami kredytowymi. Osiągają one poziom 1,3% - 1,7% od transakcji brutto za paliwa, i aż do 3% w wypadku płatności dokonywanych za inne dobra konsumpcyjne. Dzierżawcy terminali dodatkowo co miesiąc zobowiązani są do wnoszenia opłaty za samą dzierżawę (40 – 100 zł). Niektórzy operatorzy obsługi transakcji kartami rozliczają transakcje bez pośredników, jednak prowizje za transakcje mają zdecydowanie wyższe (na poziomie 2,4% - 3,5% dla stacji benzynowych, a dla większości małych firm nawet 4% - 5%). Również karty paliwowe obciążają prowizjami (dla kart DKV za paliwa wynoszą od 2,8%, a za akcesoria 5%, dla kart UTA jest to odpowiednio: od 2,5% za paliwa i 5% za akcesoria).
Izba zwraca uwagę, iż wysoka prowizja za transakcje dokonywane przy użyciu karty - w szczególności na stacjach paliw - jest dotkliwa zarówno dla konsumenta jak i przedsiębiorcy operującego na rynku paliw. Tymczasem sektor stacji paliw w Polsce realizuje średnioroczną marżę netto na poziomie 7% (gdy w krajach UE prowizje są znacznie niższe i wynoszą, np. jak w Niemczech od 0,4% - 0,9% za paliwa). Na wysokość prowizji mają wpływ dwa czynniki: opłata interchange oraz marża netto; okazuje się jednak, ze sama opłata interchange to prawie 90% wysokości prowizji.
Izba akcentuje ten problem i podkreśla, że zawyżona opłata interchange skutkuje szeregiem zjawisk niekorzystnych dla konsumenta, takich jak ograniczenie płatności kartami oraz konieczność zapłaty wyższej ceny za dobra konsumpcyjne. Naliczanie opłaty interchange przyczynia się też do nieuzasadnionego wzrostu kosztów punktów akceptujących karty, przez co niekorzystnie wpływa na ogólny poziom cen w całym sektorze handlu i usług.
Mając ma uwadze powyższe, PIPP zwrócił się z prośbą o podjęcie działań na forum Komisji Europejskiej w celu ochrony praw konsumenta.źródło: PIPP

Wróć