Wiadomości

Porozumienie o współpracy pomiędzy UDT a UOKiK


Porozumienie podpisano ze względu na wspólne cele związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa technicznego, ochroną środowiska oraz interesów i praw konsumentów.

Współpraca stron będzie dotyczyła eksploatacji zbiorników stacjonarnych, w których przechowywane są paliwa. Strony wyraziły wolę współpracy w obszarze wymiany elektronicznych danych dotyczących przedsiębiorców eksploatujących zbiorniki przeznaczone do magazynowania paliw ciekłych (benzyn, oleju napędowego) i skroplonego gazu (LPG).

Współpraca stron będzie przebiegać z respektowaniem kompetencji stron wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Porozumienie podpisali: prezes UDT Mieczysław Borowski i prezes UOKiK Adam Jasser.

WIĘCEJ: czytaj w styczniowym wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne”

Nowości branżowych szukaj na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016

11-13 maja 2016r. EXPO XXI Warszawa 

Organizator: 

 (opr.zp)

Wróć