Strefa przedsiębiorcy

PGNiG: Pozytywny wynik testu ekonomicznego dla Baltic Pipe – kolejny krok w realizacji strategicznego dla PGNiG projektu Korytarza Norweskiego


Pozytywny wynik testu jest ostatecznym potwierdzeniem zakończenia procedury rezerwacji przepustowości w Korytarzu Norweskim, który połączy Polskę ze złożami gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i na Morzu Północnym.

W procedurze tej PGNiG złożyło wiążący wniosek o rezerwację przepustowości na okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2037 roku. W okresie 15 lat wartość zobowiązania z tego tytułu wynosi ok. 8,1 mld zł.

PGNiG jest zainteresowane maksymalnym wykorzystaniem zarezerwowanych mocy projektowanego Korytarza Norweskiego w celu zdywersyfikowania portfela importowego. Osiągnięcie pozytywnego wyniku w teście pozwoli na zawarcie umów świadczenia usług przesyłowych z duńskim i polskim operatorem systemu przesyłowego - Gaz System i Energinet. Podpisanie umów z operatorami zaplanowano w najbliższym czasie.

 Pozytywny wynik testu ekonomicznego dla Baltic Pipe przybliża osiągnięcie naszego celu strategicznego jakim jest dywersyfikacja dróg i źródeł dostaw gazu do Polski, w tym przede wszystkim sprowadzania do kraju gazu wydobywanego przez PGNiG na Szelfie Norweskim powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Test ekonomiczny polega na ocenie rentowności projektu i jest elementem procedury Open Season, zgodnie z wymaganiami Kodeksu sieciowego alokacji przepustowości dla nowobudowanych gazociągów przesyłowych (rozporządzenia NC CAM). Nadzór nad  testem i ogłoszeniem wyników prowadził polski Urząd Regulacji Energetyki (URE) i Duński Urząd Regulacji Energii (DERA). 

Źródło: PGNiG, fot. Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Wróć

Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku system/logs/error.log (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj Contao FAQ lub odwiedź stronę wsparciaContao.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.