Auto-Flota

Najważniejsze liczby minionego roku na drogach krajowych


GDDKiA zakończyła rok 2017 realizując 1248,1 km nowych dróg krajowych. W 2017 roku zostało udostępnionych do ruchu 355,7 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 3445,75 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1638,45 km autostrad i 1807,3 km dróg ekspresowych. Zapraszamy do zapoznania się z raportem GDDKiA za rok 2017.

Nowe drogi i rozwój sieci drogowej to nie tylko realizacja ale również przygotowanie inwestycji drogowych. W 2017 roku GDDKiA ogłosiła postępowania na 316,90 km nowych i podpisała 28 umowów na łącznie 274,3 km nowych dróg (autostrady i drogi ekspresowe 252,7 km, GP 21,6 km).

Rok 2017 to efektywne działania GDDKiA w wykorzystaniu funduszy UE. GDDKiA jest największym w kraju beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W obecnej perspektywie finansowej dostępna kwota alokacji dla projektów realizowanych przez GDDKiA to blisko 10 mld euro. W wyniku pozytywnej oceny złożonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wniosków o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, GDDKiA jako pierwszy beneficjent podpisała 38 umów o dofinansowanie dla projektów drogowych na łączną kwotę dofinansowania unijnego na ponad 24 mld zł.

Działania GDDKiA to również zarządzanie siecią drogową, rozwój innowacji drogowych, dialog z branżą i wiele innych działań o których można przeczytać w poniższym raporcie za rok 2017.

Raport za rok 2017 - pobierz

Źródło: GDDKiA (op.pb)

Wróć