Auto-Flota

MR zachęca przedsiębiorców do udziału w przetargach międzynarodowych


W dniach 7 i 9 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyły się spotkania z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich i spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Tematem spotkań było stworzenie sieci instytucji zachęcających i wspierających przedsiębiorców w sięganiu po zlecenia organizacji międzynarodowych.

Instytucje te staną się w najbliższych miesiącach regionalnymi punktami promocji wśród przedsiębiorców wiedzy o warunkach udziału w przetargach organizacji międzynarodowych.

Rynek zamówień organizacji międzynarodowych, których jest ok 8000, to rocznie ok 50 mld USD.

Największymi zleceniodawcami są: Instytucje systemu Narodów Zjednoczonych, które rocznie wydają ok 17,6 mld USD, Grupa Banku Światowego – ok 15-20 mld USD, a także Unia Europejska, NATO i OECD.

Szansę na uzyskanie zamówienia mają firmy oferujące na przykład: sprzęt i usługi IT , usługi konsultingowe, administracyjne oraz  żywność i towary rolne, produkty medyczne, sprzęt i usługi z sektora budownictwa, transportu, energii i górnictwa, usługi w zakresie gospodarki wodno-sanitarnej, doradcze i szkoleniowe.

Współpraca z organizacją międzynarodową to szansa na eksport towarów i usług na rzecz wiarygodnego klienta, który zawsze płaci za zamówione dobra w terminie i w ustalonej wysokości.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/miedzynarodowe-zamowienia-publiczne/

Źródło: MR (op.pb)

Wróć