Strefa przedsiębiorcy

Kruszwica dostarczy olej Lotosowi


Zarząd Zakładów Tłuszczowych ,,Kruszwica" SA poinformował o umowie z LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o..
Przedmiotem zawartej 11 lipca 2018 r.umowy jest surowy olej rzepakowy, który Kruszwica zobowiązała się dostarczać Lotosowi od sierpnia 2018 r. do lipca 2021 r. Wartość umowy to ok. 545 mln zł. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania do dnia 31 lipca 2021 roku, z możliwością jej przedłużenia, o ile strony umowy wyrażą taką wolę.
W umowie określona została kara umowna w wysokości 10% wartości brutto, nie dostarczonego/ nie odebranego towaru, w stosunku do ilości ustalonej w harmonogramie dostaw w danym miesiącu kalendarzowym.
To kolejna wieloletnia umowa współpracy pomiędzy spółkami w zakresie dostaw biomasy, tj. surowego oleju rzepakowego do produkcji biokomponentów, stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach. Warunki umowy zawartej pomiędzy spółkami w dniu 11 lipca 2018 roku nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów handlowych.

Źródło: Kruszwica SA

 

Wróć