Strefa przedsiębiorcy

Auto-Spa S.A. kontynuuje rozwój wwwash.pl w ramach nowej spółki


Auto-Spa SA, notowana na rynku NewConnect, od kwietnia 2012 r., będzie rozwijała aplikację wwwash.pl w ramach nowego podmiotu w Grupie - wwwash.pl Sp. z o.o.

W ten sposób chce transparentnie realizować przyjęty plan rozwoju tej platformy, która ułatwia klientom mycie pojazdów, obniża koszty poprzez łatwe dostarczanie faktur oraz zwiększa właścicielom myjni dostęp do floty.

Za rozwój platformy IoT (Internet of Things) dedykowanej dla branży myjni samochodowych - wwwash.pl - odpowiedzialny będzie nowy podmiot Grupy Auto-Spa - wwwash.pl Sp. z o.o. Poprzez wydzielenie projektu wwwash.pl do nowej spółki Zarząd Auto-Spa S.A. zamierza osiągnąć wzrost efektywności działania przy jednoczesnym zoptymalizowaniu struktury Grupy oraz procesów zarządczych. Realizowanie projektu w ramach nowego, odrębnego podmiotu pozwala na łatwiejsze pozyskanie kapitału na sfinansowanie dalszego rozwoju platformy. Plany rozwoju wwwash.pl zakładają zbudowanie szerokiej sieci partnerów działającej w oparciu o nowoczesną i innowacyjną aplikację, która powinna zrewolucjonizować funkcjonowanie branży myjni samochodowych, dzięki udostępnieniu pionierskich i niedostępnych dotychczas narzędzi dla interesariuszy tego rynku - zarówno klientów, jak i właścicieli myjni. Dla Grupy Auto-Spa segment IoT budowany wokół platformy wwwash.pl powinien stanowić kolejny bardzo mocny fundament biznesowy pozwalający zwiększać pozycję rynkową oraz wartość całej Grupy. - Funkcjonowanie projektu wwwash.pl w ramach nowego podmiotu pozwoli na jasną identyfikację i wydzielenie niezależnego unitu, opartego w pełni o założony model biznesowy - komentuje Dariusz Ilski, Prezes Zarządu Spółki Auto-Spa S.A.

Grupa Auto-Spa S.A. zajmuje się zarządzaniem - głównie poprzez operatorów - obiektami samoobsługowych, bezdotykowych myjni samochodowych. Obecnie w sieci Auto-Spa znajdują się łącznie 251 stanowiska mycia - 67 działających myjni na terenie Polski, Czech i Ukrainy.

Źródło: Auto-Spa S.A., fot. Dariusz Ilski, Prezes Zarządu Spółki

Wróć