Najbliższe szkolenia

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Szkolenie odbędzie się 30 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w formie online (platforma Zoom).

Szkolenie odbędzie się w innym terminie.
Nowy termin zostanie podany wkrótce.

Prowadzący: Krzysztof Zieliński

Czas trwania: 4 godz.

Koszt uczestnictwa: 409 zł netto + 23% VAT (503,07 zł brutto)

Zgłoszenia: do 24 października włącznie

W programie szkolenia:

I. Wstęp:
a. podstawy prawne w podatku od nieruchomości
b. specyfika podatku od nieruchomości

II. Przedmiot opodatkowania: grunty, budynki budowle
a. Grunty

 • i. wyłączenia z opodatkowania
 • ii. znaczenie danych z ewidencji gruntów i budynków
 • iii. pojęcie gruntów „zajętych” na prowadzeniem działalności gospodarczej i „związanych” z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz znaczenie dla opodatkowania – aktualne orzecznictwo

b. Budynki

 • i. definicja budynku na potrzeby podatku od nieruchomości
 • ii. kwalifikacja budynków do kategorii budynków mieszkalnych i aktualne rozumienie „zajęcia” budynków mieszkalnych lub ich części na prowadzenie działalności gospodarczej
 • iii. znaczenie przepisów prawa budowlanego

c. Budowle

 • i. definicja, znaczenie przepisów prawa budowlanego
 • ii. klasyfikacja obiektu do kategorii budynków i budowli – relacje pomiędzy tymi pojęciami
 • iii. opodatkowanie urządzeń technicznych umiejscowionych wewnątrz budynku;
 • iv. opodatkowanie dystrybutorów paliw
 • v. iv. klasyfikacja stacji transformatorowych
 • vi. v. klasyfikacja zbiorników

III. Podatnicy
a. właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty,
b. posiadacz zależny i zakres jego obowiązku podatkowego,
c. użytkowanie na podstawie służebności, posiadanie wynikające z innego tytułu prawnego
d. szczególne reguły opodatkowania w przypadku współwłasności (w tym: opodatkowanie części wspólnych w budynkach wielorodzinnych, garaży wielostanowiskowych)

IV. Podstawa opodatkowania
a. źródła informacji o powierzchni gruntów
b. ustalanie powierzchni użytkowej budynków, wyłączenia, definicja kondygnacji
c. wartość budowli jako podstawa jej opodatkowania, w tym podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych, budowle, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych,
d. obiekty amortyzowane łącznie z budynkiem,
e. aktualizacja wartości budowli i jej wpływ na podstawę opodatkowania,
f. wartość określona przez podatnika jako podstawa opodatkowania budowli – warunki zastosowania

V. Stawki podatku - wysokość stawek opodatkowania w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów opodatkowania

VI. Obowiązek podatkowy
a. moment powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego w odniesieniu do gruntów, budynków i budowli
b. powstanie budynku lub budowli a moment powstania obowiązku podatkowego (pojęcie zakończenia budowy oraz rozpoczęcia użytkowania)

VII. Obowiązki podatnika związane z rozliczaniem podatku od nieruchomości - terminy płatności podatku, deklaracje, informacje o nieruchomościach

VIII. Zwolnienia - rodzaje zwolnień w podatku od nieruchomości

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty (formularz do pobrania poniżej) na adres:
szkolenia@paliwa.pl

 • Ze względów organizacyjnych w szkoleniu może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Mimo określonego terminu przyjmowania zgłoszeń, decyduje ich kolejność.
 • Szkolenie ma charakter informacyjny.
 • Ze względów organizacyjnych PIPP zastrzega, że dane szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia udziału przez założoną liczbę uczestników.
 • Spotkanie prowadzone jest ONLINE, w formie wideokonferencji. Szczegóły techniczne wyślemy po otrzymaniu zgłoszenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

Wróć