Wiadomości

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.


W dniu 24 listopada 2023 roku Pan Andrzej Niewiński złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. Pan Andrzej Niewiński był związany ze Spółką nieprzerwanie od 2016 roku pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Jako powód rezygnacji zostały wskazane przyczyny osobiste.

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2023 roku powierzyła Panu Wojciechowi Blewowi pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. Pan Wojciech Blew pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2023 roku podjęła uchwałę
o powołaniu Pana Marka Wadowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. Pan Marek Wadowski pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Grupy Azoty S.A.

Skład Zarządu Spółki od dnia 24.11.2023 r.:

Wojciech Blew - pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,

Paweł Bakun - Wiceprezes Zarządu,

Aleksandra Ścibich-Kopiec - Wiceprezes Zarządu

Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu 

 

Źródło: Grupa Azoty

Wróć