Prawo

Zmiany w procesie inwestycyjno-budowlanym

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje rewolucyjną reformę planowania przestrzennego.

Zespół doradczy przy MIiR ds. opracowania reformy procesu inwestycyjno-budowlanego proponuje likwidację studium i warunków zabudowy, a zamiast tego uchwalanie planu przeznaczenia, planu zabudowy oraz normatywu urbanistycznego. Mają zniknąć studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.

Plan przeznaczenia ma mieć charakter ogólny i obejmie teren całej gminy natomiast plan zabudowy ma doprecyzować ustalenia planu przeznaczenia. Normatyw urbanistyczny ma obowiązywać na terenach, dla których nie opracowano planu zabudowy. Zmienić się mają również zasady legalizacji samowoli budowlanej.

Gminy mają mieć trzy lata od wejścia w życie zmian ustawy planistycznej do uchwalenia planów przeznaczenia. Stare plany zachowają ważność. WZ-tki będą mogły obowiązywać jedynie do dnia uchwalenia planu przeznaczenia. Zdaniem Ministerstwa zmiany są uzasadnione, ponieważ powinno się wyeliminować sytuację, w której połowa wszystkich inwestycji realizowana jest w oparciu o WZ-tki. Część ekspertów uważa, że inwestycje nie byłyby realizowane w oparciu o WZ-tki, gdyby gminy uchwalały miejscowe plany.

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat

Wróć