Wiadomości

XXIII Kongres Spedytorów w Gdyni


Kongres zgromadził przedstawicieli sektora transportu, spedycji i logistyki oraz przedstawicieli administracji publicznej i ekspertów branżowych. W jednym z paneli, który poświęcony był wyzwaniom i perspektywom rozwoju transportu drogowego rzeczy w Unii Europejskiej udział wziął Szef Inspekcji Transportu Drogowego Artur Czapiewski.

23 maja w Gdyni odbył się XXIII Kongres Spedytorów "Wyzwania Branży TSL wobec aktualnej sytuacji gospodarczej", w którym oprócz ekspertów, znaleźli się również przedstawiciele firm transportowych, spedytorów, operatorów logistycznych oraz przedstawicieli ministerstw i instytucji związanych z transportem, spedycją, logistyką i infrastrukturą. Spotkanie było doskonałą platformą do wymiany doświadczeń i omówienia bieżących wyzwań branży TSL.

Szef ITD Artur Czapiewski w trakcie panelu dyskusyjnego podkreślił znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności transportu drogowego. Zaznaczył również, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie kontynuować wsparcie dla inicjatyw poprawiających jakość i bezpieczeństwo w branży TSL.

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury Renata Rychter przedstawiła pakiet proponowanych przez resort zmian legislacyjnych mających na celu wsparcie przewoźników. Podkreśliła, że prowadzone są intensywnie prace nad inicjatywami ułatwiającymi działalność przewoźników oraz opracowywane są przepisy dotyczące wsparcia finansowego i organizacyjnego branży transportowej.

W dyskusji udział wzięła również Anna Kowalczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Jan Buczek, Jakub Faryś - Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Prezes Transport i Logistyka Maciej Wroński.

Tematy rozmów koncentrowały się na aktualnej sytuacji gospodarczej i jej wpływie na sektor transportowy, spedycyjny i logistyczny. Dyskutowano o rosnących kosztach operacyjnych, zmieniających się regulacjach prawnych oraz innowacjach technologicznych. Poruszono także kwestie adaptacji do nowych realiów rynkowych, zrównoważonego rozwoju, digitalizacji procesów oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

XXIII Kongres Spedytorów po raz kolejny okazał się ważnym forum do dialogu i współpracy, mającym na celu sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie sektor transportowy.

Link do aktualności >>> link <<<

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Wróć