Prawo

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji została uchwalona przez Sejm


14 grudnia 2018 r. Sejm  przyjął ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przygotowaną przez Ministerstwo Energii. Dokument trafi teraz pod obrady Senatu RP.

Ustawa wprowadza nowy mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, który wpłynie na rozwój ciepłownictwa systemowego oraz poprawę jakości powietrza w miastach. W systemie wsparcia będą mogły uczestniczyć tylko elektrociepłownie, dla których jednostkowy poziom emisji CO2 nie przekroczy 450 kg/MWh wytwarzanej energii. Stawka opłaty kogeneracyjnej w 2019 roku wyniesie 1,58 zł/MWh, co oznacza ok. 3,95 zł/rok za gospodarstwo domowe, czyli wielokrotnie mniej niż obecnie.

Celem ustawy jest wdrożenie nowego mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, który ma zastąpić wygasający z końcem tego roku system oparty o świadectwa pochodzenia. Proponowany mechanizm zapewni zarówno stymulowanie budowy nowych jednostek kogeneracji, jak i utrzymanie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w istniejących jednostkach, które bez wsparcia nie mogłyby funkcjonować z powodu luki finansowej w kosztach operacyjnych.

Źródło: ME (op.pb)

Wróć