Strefa przedsiębiorcy

UNIMOT planuje sfinansować budowę sieci AVIA z emisji nowych akcji


UNIMOT S.A., od 2012 r. spółka notowana na NewConnect, opublikowała prospekt emisyjny w związku z emisją do 2,2 mln nowych akcji oraz przeniesieniem akcji Spółki do obrotu na rynek regulowany GPW.

Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać około 85 mln zł. Środki te przeznaczone mają być na zwiększenie skali działalności Grupy i posłużą realizacji czterech głównych celom inwestycyjnym:

1. Inwestycje w nowoczesne technologie - uruchomienie nowego kanału sprzedażowego paliw z wykorzystaniem innowacyjnej, mobilnej platformy, „tankuj24.pl” wspomagającej sprzedaż oleju napędowego i benzyn w nowym kanale dystrybucji do klienta detalicznego – Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 3 mln zł, szacowany udział środków z emisji w całości nakładów to 75%. Przewidywany termin uruchomienia projektu – I półrocze 2017 r.

2. Wprowadzenie na polski rynek marki stacji paliwowych AVIA na zasadach franczyzy, co umożliwi dotarcie do nowego segmentu odbiorców paliwa. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 23 mln zł, szacowany udział środków z emisji w całości nakładów to 100%. Przewidywany termin uruchomienia projektu – 2017 r.

3. Sfinansowanie wzrostu sprzedaży paliw płynnych - intensyfikacja sprzedaży oleju napędowego, zarówno w zakresie terytorialnym, jak również wolumenowym i umocnienie pozycji wiodącego, niezależnego dostawcy. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 59 mln zł.

4. W przypadku znalezienia przez Spółkę okazji inwestycyjnej, w postaci akwizycji podmiotu z branży albo aktywów związanych z działalnością w zakresie paliw płynnych, Spółka rozważy zmianę Celu nr 3, polegającą na przesunięciu wszystkich środków z emisji albo ich części, przeznaczonych na realizację Celu nr 3, na realizację Celu nr 4. Na Datę Prospektu UNIMOT S.A. nie jest w stanie określić kwoty ewentualnej inwestycji.

"Nasz dotychczasowy model biznesowy opierał się na dystrybucji paliw głównie w kanale business to business. Dzięki naszej aplikacji Tankuj24 oraz umowie z AVIA International będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność w obszarze detalicznej sprzedaży paliw. Branża, w której działamy wymaga znacznych nakładów na finansowanie bieżącej działalności. Mimo dynamicznie rosnących zysków nie mogliśmy pozwolić sobie na skokowy wzrost działalności. Środki z emisji posłużą nam do realizacji zakładanych celów, zwiększenia przewagi konkurencyjnej i jeszcze szybszego budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy" – mówi Robert Brzozowski, prezes zarządu UNIMOT S.A.

Z pełną ofertą AVIA będzie można się zapoznać podczas XXIV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW

Źródło: Unimot (op.pb)

Wróć