Wiadomości

Szef KAS uczestniczyl w Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego


  • 18-19 czerwca odbyła się ogólnopolska konferencja „Zasada pewności w prawie podatkowym – de  lege lata i de lege ferenda" zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
  • Tematem konferencji były zagadnienia dotyczące realizacji zasady pewności prawa i związanej z nią zasady bezpieczeństwa prawnego w prawie podatkowym.

Uczestnikami debaty byli przedstawiciele nauki prawa podatkowego, administracji publicznej i środowisk zawodowych związanych z tym obszarem prawa. Krajową Administrację Skarbową reprezentował Szef KAS Marian Banaś  oraz Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Emil Chojnacki.  W konferencji uczestniczył również Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Filip Świtała.

Wiceminister finansów Marian Banaś zaznaczył, że przedsiębiorcy oczekują stworzenia przez państwo odpowiednich warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego obok skutecznej walki z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi, priorytetem KAS jest ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

„Dialog z partnerami zewnętrznymi jest niezbędny, aby tworzyć nowe standardy obsługi podatników, wychodzące naprzeciw ich oczekiwaniom" – powiedział Szef KAS.

Szef KAS Marian Banaś podczas wystąpienia, napis na ambonie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wskazał również, że utworzenie (w ramach reformy administracji skarbowej) Krajowej Informacji Skarbowej, pozwoliło na skrócenie czasu rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej. W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r. 80% wniosków rozpatrzonych zostało w terminie do 2 miesięcy, podczas gdy w 2016 r. było to 45% wniosków. Dodał, że priorytetem Krajowej Informacji Skarbowej jest m.in. zapewnienie jednolitej i dostępnej dla obywateli informacji podatkowej i celnej, a także nadzór nad jednolitością podejmowanych rozstrzygnięć.

„Obecna w działaniach Krajowej Administracji Skarbowej filozofia 3×P, oznaczająca prosty, przejrzysty i przyjazny system podatkowy, prowadzi konsekwentnie do realizacji zasady bezpieczeństwa prawnego. Dbanie o budżet państwa wymaga aktywności i działań legislacyjnych, które muszą dostosowywać nasz system podatkowy do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Bardzo ważna jest przy tym dobra współpraca podatników i organów podatkowych oparta na przewidywalności działań, otwartości i zaufaniu. Bowiem tylko taka współpraca przyczyni się do bezpieczeństwa prawnego w prawie podatkowym." – podkreślił Marian Banaś.

Obecny na konferencji Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Emil Chojnacki dodał, że „prowadzone przez różne organy KAS postępowania interpretacyjne i wymiarowe powinny zapewniać podatnikowi pewność skorzystania z jego uprawnień."

Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Emil Chojnacki podczas wystąpienia, widoczni uczestnicy konferencji.

Przedstawiciele MF i KAS  informowali również, że aktualnie w resorcie finansów trwają prace nad szeregiem propozycji regulacyjnych, mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej oraz załatwiania innych spraw podatkowych. Jednym z projektowanych rozwiązań jest Nowa Ordynacja Podatkowa, która zapewni większą ochronę podatnika oraz transparentność przepisów.

Uczestnicy konferencji omawiali regulacje prawa podatkowego i wnosili propozycje ich doprecyzowania. Dyskusje panelowe były poświęcone regulacjom zarówno ustawy – Ordynacja podatkowa, jak również ustaw kształtujących podatki pośrednie i bezpośrednie.

Wróć