Wiadomości

Spotkanie inaugurujące projekt H2GEO


W dniu 7 listopada 2023 roku w ramach konferencji KOMTECH „Górnictwo w Dobie Zielonej Transformacji” w Szczyrku odbyło się spotkanie inaugurujące projekt pt. “New technology for hydrogen and geopolymer composites production from post-mining waste” o akronimie H2GEO. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (nr 101112386, RFCS-2022) i zakończy się w czerwcu 2026 roku. Budżet projektu wynosi 2 549 585,75 Euro.

Celem projektu H2GEO jest opracowanie kompleksowej technologii zagospodarowania hałd pokopalnianych w myśl gospodarki obiegu zamkniętego. Projekt zakłada wykorzystanie wydzielonych frakcji energetycznych do pozyskania wodoru na drodze zgazowania oraz frakcji mineralnych i popiołów lotnych do produkcji kompozytów geopolimerowych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele siedmiu jednostek biorących udział w projekcie, tj.: Instytutu Techniki Górniczej KOMAG – Lidera projektu, Głównego Instytutu Górnictwa, Institute of Construction and Architecture, SAV, Instytutu Technologii Paliw i Energii, VSB – Technical University of Ostrava, Politechniki Wrocławskiej oraz Haldex S.A.

Na spotkaniu zaprezentowano partnerów projektu, poruszono sprawy formalne oraz omówiono najważniejsze bieżące kwestie związane z realizacją projektu. Nasz instytut reprezentowały: dr inż. Joanna Bigda (kierownik projektu w ITPE), dr inż. Karina Ignasiak (Kierownik Zakładu Transformacji Energetycznej) oraz dr inż. Agata Czardybon.

Źródło: Instytut Technologii Paliw i Energii

Wróć