Prawo

Rozporządzenie dot. obrotu paliwami gazowymi


Poniżej link do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi - Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 2582

>>>LINK<<<

Wybrane akty prawne są także dostępne na stronie www.paliwa.pl w zakładce "Prawo".

Źródło: Dziennik Ustaw

Wróć