Prawo

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność od 2019 r.

Nowe przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Celem przyjętej nowelizacji jest ustawowe umożliwienie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą będzie odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które będzie trzeba zapłacić za własność. Na gruntach Skarbu Państwa, w przypadku jednorazowej spłaty bonifikata sięgnie 60 proc. Wobec właścicieli mieszkań i domów, którzy mają umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, władze samorządowe będą decydowały o wysokości bonifikaty. Projekt nowelizacji został skierowany do dalszych prac w Senacie.

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat

Wróć