Wiadomości

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym już w Sejmie


Do niższej izby parlamentu został przesłany projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Projekt umożliwi realizację polityki rządu w sektorze naftowym, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W projekcie stworzono podstawy prawne pozwalające na sprawne przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji polegających na:

- budowie rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock,

- budowie rurociągu produktów naftowych Boronów-Trzebinia,

- budowie rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra-Wielowieś,

- budowie rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów albo ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania.

Zgodnie z projektem ustawy, podmiotem odpowiedzialnym za realizację ww. inwestycji będzie spółka PERN SA, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Źródło: premier.gov.pl (op.pb)

Wróć