Prawo

Prezydent RP podpisał ustawę o zm. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

6 sierpnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 19.07.2019 r. o zm. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu olejami opałowymi i olejami napędowymi przeznaczonymi do celów opałowych oraz pozostałymi ciekłymi paliwami opałowymi.

W ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wprowadzono m.in.poniższe zmiany:

1) systemem monitorowania objęto przewóz i  obrót olejami opałowymi, w tym obrót dokonywany bez ich fizycznego przemieszczenia, a także, pośrednio, zużycie tych wyrobów;

2) przepisy obejmą dystrybucję olejów opałowych bez względu na status podmiotów nabywających olej, czyli także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;

3) podmioty zużywające olej opałowy oraz podmioty dokonujące sprzedaży oleju opałowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy podlegać będą obowiązkowi zgłoszenia rejestracyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych przeznaczonych do celów opałowych. Spod obowiązku rejestracji zostaną wyłączone podmioty nabywające oleje opałowe w punktach sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów;

4) uproszczono system potwierdzania przeznaczenia oleju dla celów opałowych poprzez zastąpienie papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych systemem elektronicznym

Zasadniczy termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 1 września 2019 r. z wyjątkami.

Więcej informacji odnośnie ustawy w Informacji o ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: https://www.prezydent.pl/; foto: Archiwum Międzynarodowych Targów "Stacja Paliw"

Wróć