Prawo

Prezydent RP podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 19 listopada 2018 r. podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). PPK to pierwszy kompleksowy program gromadzenia dodatkowych, długoterminowych oszczędności, który ma zapewnić Polakom bezpieczeństwo w okresie emerytalnym.

Według szacunków rządu program ma dotyczyć około 11,5 mln pracowników – zatrudnionych zarówno na umowę o pracę jak i inne formy umów (zlecenie, praca nakładcza) – którzy po skończeniu 60. roku życia będą mogli korzystać z odłożonych oszczędności. Zgromadzone środki będzie można wypłacić jednorazowo – choć wtedy 75 proc. z nich będzie opodatkowane – lub wypłacać w miesięcznych ratach przez 10 lat bez podatku. 

Wpłata, którą wniesie pracownik, może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Dla mniej zarabiających (mniej niż 120% płacy minimalnej) może ona wynosić od 0,5% do 4% wynagrodzenia z zachowaniem prawa do dopłat rocznych i wpłaty powitalnej. 

Pracodawca dopłaci składkę w wysokości od 1,5 do 4 proc. wynagrodzenia. Państwo będzie finansować tzw. wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłatę roczną (240 zł co roku).

PPK zostanie wprowadzone stopniowo i będzie dotyczyć:

- podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób zatrudnionych – na dzień 1 lipca 2019 r.,
- podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych – na dzień 1 stycznia 2020 r.,
- podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych – na dzień 1 lipca 2020 r.,
- pozostałych podmiotów zatrudniających, w tym sfery publicznej – na dzień 1 stycznia 2021 r.

PPK będą prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne.

Żródło: MF (op.pb)

Wróć