Prawo

Prezydencki projekt zmiany Kodeksu spółek handlowych


Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych dotyczący możliwości udziału w zgromadzeniu wspólników spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wspólnikami w znacznej liczbie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są osoby zagraniczne - zarówno fizyczne jak i prawne. Jeżeli udziałowcem jest podmiot zagraniczny lub obcokrajowiec, albo w sytuacji gdy przynajmniej jeden ze wspólników przebywa na co dzień poza granicami Polski, zorganizowanie zgromadzenia wspólników stanowi wyzwanie zarówno dla spółki, jak i wspólników. Czasami wymaga to nawet wynajęcia specjalnie przystosowanego pomieszczenia. W związku z tym, możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. także przez Internet) od dawna jawi się dla przedsiębiorców jako atrakcyjna alternatywa.

Przyjęcie ustawy korzystnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. W szczególności na projektowanych zmianach skorzystają przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę (głównie spółki) lub przebywają za granicą, a są wspólnikami polskich spółek z o.o. Przedmiotowe zmiany ograniczą zbędny formalizm i wpłyną pozytywnie na możliwość ich aktywnego uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników. Nadto, zmiana k.s.h. dotycząca umożliwienia organizacji zgromadzenia wspólników w formie elektronicznej może pozwolić na pozyskiwanie wspólnikom zagranicznych inwestorów. Dzięki ww. zmianom istotne decyzje dla spółki mogłyby być podejmowane szybciej, a wspólnikom spółki można będzie zagwarantować realną możliwość uczestnictwa.

Inspiracją do przygotowania niniejszego projektu była inicjatywa obywatelska w postaci wystąpień kierowanych do Kancelarii Prezydenta RP przez Fundację - Centrum im. Adama Smitha. Eksperci Centrum wspierali Kancelarię Prezydenta RP w pracach nad projektem. Założenia regulacji konsultowane były ponadto z członkami Narodowej Rady Rozwoju.

Z tekstem projektu można zapoznać się na stronie prezydent.pl >>>>>>

Źródło: Prezydent.pl

Wróć