Wiadomości

PGNiG: sztuczna inteligencja wesprze wydobycie


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie wykorzystywać zaawansowane technologie cyfrowe do wsparcia działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Jednym z efektów będzie wzrost krajowych wydobywalnych zasobów gazu ziemnego o ponad 7 miliardów metrów sześciennych.

Wszystko dzięki wdrożeniu projektu Smart Field. To kompleksowe podejście, które umożliwia bardzo dokładne analizy całego procesu produkcyjnego – od złoża po system przesyłowy. Oprócz zwiększenia bazy zasobowej węglowodorów, jego zastosowanie pozwoli na obniżenie kosztów wydobycia poprzez optymalizację inwestycji w infrastrukturę produkcyjną. Wspierane sztuczną inteligencją symulacje różnych wariantów eksploatacji złoża umożliwiają m.in. optymalizację pracy i liczby odwiertów oraz zwiększenie efektywności infrastruktury powierzchniowej. To z kolei przekłada się na mniejsze emisje gazów cieplarnianych związanych z działalnością poszukiwawczo-wydobywczą.

Wdrażany program to nie tylko gwarancja utrzymania krajowego wydobycia gazu ziemnego na stabilnym poziomie. To również przedłużenie pracy kopalni obsługujących złoża średnio o 10 lat, co z kolei oznacza utrzymanie lokalnych miejsc pracy, zwiększenie wpływów dla gmin z tytułu podatków i opłat od wydobycia a także dodatkowe zabezpieczenie krajowych dostaw gazu ziemnego.

Źródło: PGNiG

Wróć