Strefa przedsiębiorcy

Paragon przed zapłatą? - dla Polskiej Izby Paliw Płynnych komentuje Piotr Chronowski, Novitus - Grupa Comp


"Pomysł Ministerstwa Finansów, aby wydawać paragony z kas fiskalnych klientom przed przyjęciem zapłaty miał na celu wprowadzenie jeszcze większego nacisku na sprzedawców, aby każdą sprzedaż rejestrowali w kasie fiskalnej i wydawali z niej paragon fiskalny" - mówi Piotr Chronowski, Novitus - Grupa Comp.

WIĘCEJ czytaj w lutowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne". Z ofertą kas online można będzie zapoznać się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXVI Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2019, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Jednak odwrócenie dotychczas przyjętej kolejności czynności podczas kończenia zakupów nie jest szczęśliwym rozwiązaniem. Naszym zdaniem przysporzy więcej problemów niż korzyści. Nie można klientowi wydać paragonu za zakupy, za które jeszcze nie zapłacił.

Na paragonie powinna znajdować się forma płatności, jaką klient zapłacił za zakupy, może znajdować się kwota przyjęta od klienta i wydania mu reszta. Jak te dane sprzedawca ma wprowadzić na paragon, skoro klient jeszcze nie wniósł zapłaty?

Jeśli klient zadeklaruje płatność kartą i paragon zostanie zamknięty i wydrukowany z taką formą płatności, to co zrobić, gdy jednak jego płatność kartą nie otrzyma autoryzacji i za zakupy będzie chciał zapłacić gotówką? Odebrać klientowi wydany paragon (informacje na tym paragonie są nieprawdziwe) i wprowadzić towary na kolejny paragon ponownie, tym razem kończąc paragon formą płatności „gotówka"?

W hipermarketach, gdzie klienci mają całe wózki zakupów, taka operacja znacznie wydłużałaby kolejki. Mniej uczciwy klient po otrzymaniu paragonu może oddalić się z paragonem i zakupami, a sprzedawca pozostaje bez towaru, z zarejestrowaną sprzedażą i koniecznością odprowadzenia od niej podatku. Jaki dokument będzie wówczas potwierdzał, czy klient wniósł opłatę za zakupy czy nie, skoro paragon będzie drukowany przed przyjęciem zapłaty? Ochrona w sklepie w żaden sposób nie będzie mogła zweryfikować, czy klient posiadający paragon faktycznie zapłacił za posiadane zakupy. To takie czysto praktyczne problemy, jakich przysporzyłby nowy pomysł resortu, gdyby wszedł w życie.

Pomysł ten obarczony jest jeszcze błędem prawnym. Paragon jest potwierdzeniem sprzedaży towarów na nim wydrukowanych. Ustawa o VAT sprzedaż określa jako czynność, za którą wniesiona została opłata i przeniesione prawa własności na kupującego. Wydanie kupującemu paragonu przed wniesieniem opłaty łamie tę zasadę.

Kolejnym pomysłem, jaki można wyczytać z zaproponowanego projektu rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, to konieczność składania przez sprzedawców oświadczeń, że zostali zapoznani z zasadami prowadzenia sprzedaży na kasach rejestrujących oraz są świadomi ciążących na nich obowiązków i kar za ich nieprzestrzeganie. Kto ma takie szkolenia robić i jaki ma być ich zakres, aby sprzedawca faktycznie był dobrze przeszkolony i świadomie mógł podpisać takie oświadczenie?

Pytań i niejasności jest wiele. Dla projektu rozporządzenia czas konsultacji publicznych już minął, Ministerstwo Finansów opracowuje otrzymane uwagi do projektu. Zaś cała zainteresowana branża czeka na kolejną wersję projektu, aby zobaczyć, jaki będzie ostateczny kształt tych zapisów".

Źródło: Novitus, fot. arch. [Zdzisław Pisiński]

Wróć