Wiadomości

Pakiet paliwowy zadziałał, a w branży energetycznej możliwe konsolidacje


Pakiet paliwowy który wszedł w życie 1 sierpnia, to pierwszy skuteczny sposób wyeliminowania szarej strefy – mówi Adam Sikorski Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Po sierpniu widać wyraźne ożywienie u głównych graczy rynkowych. My również to obserwujemy u siebie w spółce – dodaje Sikorski.

Podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy, Adam Sikorski był także prelegentem podczas panelu dyskusyjnego pt. „Jak konsolidować, żeby się rozwijać?”. Komentując panel dyskusyjny Sikorski stwierdził:

- Myślę, że zmiany które zaszły obecnie w sektorze energetycznym, szczególnie wprowadzenie pakietu energetycznego, zachęci polskie podmioty do tego, aby współpracowały. Nie mam pewności, że dojdzie do konsolidacji sektora, ale jestem pewien, że jest to najlepszy okres w ostatnich latach do tego, żeby taka konsolidacja zaszła.

Sądzę że Państwo odegrało rolę bodźca, który spowoduje, że nowe przepisy wymuszą szybkie działanie, na korzyść konsumentów i budżetu państwa. Sądzę, że będą podmioty, które nie będą w stanie spełnić nowych wymagań, narzuconych przez ustawodawcę, w związku z tym będą musiały szukać jakiegoś miejsca dla siebie i ewentualne połączenie z kimś większym jest chyba najlepszym rozwiązaniem – dodał Adam Sikorski.

****

UNIMOT jest dynamicznie rozwijającą się multienergetyczną grupą kapitałową. Prowadzi działalność w zakresie obrotu: olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym, gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Spółki z Grupy Kapitałowej UNIMOT dostarczają produkty energetyczne m.in. dla sektorów takich jak: transport, przemysł, rolnictwo i usługi. Odbiorcami są klienci hurtowi i indywidualni. Grupa powstała w 2011 r., a czerpie z ponad 20 lat doświadczeń spółki Unimot Express – specjalisty w obrocie produktami petrochemicznymi. Od chwili utworzenia UNIMOT intensywnie wykorzystuje nowe możliwości pojawiające się w branży energetycznej, rozwija swoją ofertę, poszerza geograficzny zasięg działalności i z sukcesem wchodzi na nowe rynki. Od 2012 r. UNIMOT jest notowany na NewConnect.

Wróć