Prawo

Pakiet informacyjny dla wytwórców biogazu rolniczego występujących o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty


Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany pakiet informacyjny dla wytwórców biogazu rolniczego występujących o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty.

Wytwórca, który zamierza wytwarzać biogaz rolniczy w instalacji odnawialnego źródła energii oraz chce uzyskać świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, ma obowiązek złożyć do Prezesa URE wniosek o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty, który zawiera: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji. Zapraszamy do zapoznania się z pakietem informacyjnym zawierającym wzory dokumentów oraz wytyczne pomocne przy ubieganiu się o wydanie potwierdzenia efektu zachęty.

Źródło: URE (op.pb)

Wróć