Strefa przedsiębiorcy

Najważniejsze zmiany w 2022 roku


Wyższa płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa, większe nakłady na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zmiany dotyczące renty socjalnej i nowe programy realizowane w ramach Polskiego Ładu. Rok 2022 przynosi ważne zmiany dla rodzin, pracowników, osób starszych i niepełnosprawnych.

Emerytura bez podatku
Emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł miesięcznie obejmie ok. 2/3 emerytów w Polsce. Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł. Podatku PIT nie będą płaciły również osoby najuboższe. W sumie dla ok. 90 procent emerytów i rencistów, czyli ponad 8 mln osób nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. Pozostali będą płacić podatek jedynie od nadwyżki wynoszącej ponad 30 tys. zł. Program realizowany w ramach Polskiego Ładu.

Minimalne wynagrodzenie w górę
Od nowego roku wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę do 3010 zł oraz minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych do 19,70 zł. Jest to wzrost o 210 zł w porównaniu z pensją minimalną z 2021 roku oraz więcej o 1,40 zł z ubiegłoroczną stawką godzinową.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-zmiany-w-2022-roku

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Wróć