Prawo

MF Konferencja nt. raportowania niefinansowego


  • 11 marca 2019 r. w Ministerstwie Finansów (MF) odbyła się konferencja nt. raportowania niefinansowego.
  • Podsumowano wypełnienie przez spółki obowiązku zaraportowania po raz pierwszy rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 r.

Konferencję otworzył wiceminister finansów Leszek Skiba, który podkreślił, że w zdecydowanej większości przypadków, pierwsze obowiązkowe raporty niefinansowe nie okazały się „sprawozdawczością pro-forma”. Spółki starały się rzetelnie opisać swoje faktyczne podejście do pięciu kluczowych obszarów wymienionych w ustawie o rachunkowości , tj.: społecznego, pracowniczego, środowiskowego, praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.

Głównym punktem spotkania była prezentacja raportu pt. „Raportowanie informacji niefinansowych za 2017 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki”. Jest on efektem przeprowadzonej oceny realizacji obowiązku raportowania informacji niefinansowych i znalezienia w pierwszych raportach przykładów dobrych praktyk, które mogłyby pomóc podnieść poziom tej sprawozdawczości w kolejnych latach.

Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Joanna Dadacz podkreśliła, że prawie 70% przeanalizowanych raportów niefinansowych było na co najmniej dobrym poziomie pod kątem informacyjnym i przejrzystości. Oznacza to, że jednostki dość dobrze poradziły sobie z nowymi wymogami sprawozdawczymi.

Zaproszeni do dyskusji eksperci, którzy uczestniczyli w analizowaniu raportów niefinansowych, przedstawili swoje bardziej szczegółowe wnioski, wynikające z różnych punktów widzenia, m.in.: ustawodawcy, regulatora, biegłych rewidentów, organizacji pozarządowych, księgowych oraz naukowców. Wskazali oni zalety, jak i pewne niedociągnięcia w analizowanych raportach. Generalnie ocenili jednak, że jak na pierwszy rok obowiązkowego raportowania niefinansowego, wypadło ono dość dobrze i z pewnością jest dobrą podstawą do dalszego podnoszenia jakości raportów niefinansowych w Polsce.

Uczestnicy spotkania zapoznali się również z działaniami CSR prowadzonymi przez Ministerstwo Finansów.

Prezentacje z konferencji, raport oraz zapis spotkania są dostępne w zakładce Raportowanie niefinansowe.

Źródło: MF

Wróć