Strefa przedsiębiorcy

Konto przedsiębiorcy - usługi online dla firm w jednym miejscu


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że 11 września 2018 r. odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu: „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”.
 
Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach II rundy X konkursu dla działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Celem projektu jest usprawnienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy wraz z Kontem firmy, na którym będą przechowywane i prezentowane dane potrzebne do realizacji usług, zarówno przez samych przedsiębiorców, jak i pełnomocników firm.
 
Dzięki konsolidacji wielu serwisów nastąpi: uproszczenie architektury systemów, ujednolicenie technologii, stworzenie spójnych kanałów komunikacji, obniżenie kosztów realizacji i promocji e-usług. Głównym wyzwaniem dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest zapewnienie dla przedsiębiorcy jednego miejsca załatwiania spraw online wraz z jego wielokanałową obsługą. Nadrzędnym zadaniem ministra jest podniesienie efektywności procesów administracyjnych z perspektywy firmy oraz uproszczenie procedur dla przedsiębiorców i ich pełnomocników poprzez wykorzystanie rozwiązań cyfrowych.
 
Źródło: MPiT (op.pb)

Wróć