Prawo

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego


28.12.2018 r. Ministerstwo Energii skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym.

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w 41 ust. 6 pkt 1 i 2 Ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317 i Dz.U. 2018 poz. 317). Projekt rozporządzenia został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2018 r. pod numerem 89.1.18

Projekt Rozporządzenia ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego jednolitych zasad dotyczących oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym.

Projekt rozporządzenia stanowi implementację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakresie sposobu oznakowania pojazdów oraz miejsc ładowania lub tankowania pojazdów i ma na celu ujednolicenie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym na terenie całej Unii Europejskiej.

Ze względu na stopień skomplikowania wytycznych zawartych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/732 z 17 maja 2018 r. w sprawie wspólnej metodyki porównywania ceny jednostkowej paliw alternatywnych zgodnej z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE oraz dwuletni okres na zastosowanie się do przepisów ww. rozporządzenia, przepisy wykonawcze do art. 41 ust. 6 pkt 3 ustawy zostaną wydane w późniejszym terminie. Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia w tym zakresie.

Źródło: ME, fot. arch. Międzynarodowych Targów STACJA PALIW

WIĘCEJ czytaj w lutowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne". Jeżeli szukasz oferty paliw alternatywnych czy infrastruktury elektromobilności (np. ładowarek EV), znajdziesz ją podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Wróć