Prawo

Konkurs Poprawy Warunków Pracy pod auspicjami MPiT


Startuje konkurs promujący poprawę warunków pracy. To już 47 jego edycja. Współorganizatorem przedsięwzięcia, które nagradza najlepsze rozwiązania w zakładach pracy, jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i T echnologii.

Celem konkursu jest inspirowanie innych do podejmowania działań oraz upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, szczególnie w zakresie:

  • ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;
  • możliwości psychofizycznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a także wyróżnienia dla zakładów pracy.

Do udziału w turnieju mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

Wnioski można składać zarówno elektronicznie, jak i w postaci drukowanej do 30 września. Szczegóły na stronie CIOP.

Materiały: Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Źródło: MPiT

Wróć